Waar een weg is, daar zijn mensen

Artikel geplaatst in de grenskoerier en HAC in Juli 2015


Als sterven dichtbij komtStichting Eindzorg is aangesloten bij de Vereniging van Palliatieve en Terminale Zorg, VPTZ, welke over heel Nederland actief is met ongeveer 200 organisaties, inclusief de hospicen, en 10.000 vrijwilligers.


De stichting is in oktober 2012 opgericht en is er voor alle inwoners van de gemeente Cranendonck.  In hun laatste levensfase, veelal drie tot zes maanden,  kunnen zij, samen met hun naasten, ondersteuning krijgen van onze vrijwilligers. Het is een aanvulling op de zorg van de professionele hulpverleners en de mantelzorgers.


Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd, maar wanneer u zelf of een van uw naasten te horen heeft gekregen dat het leven binnenkort gaat eindigen, is dat in veel gevallen minder makkelijk te accepteren. Dan wilt u in die laatste fase er nog het beste van maken. Vrijwilligers van onze stichting kunnen daarbij helpen met tijd, aandacht en een luisterend oor, ook voor de mantelzorgers.

 

Vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat.


Want wanneer het gaat om de zorg voor een naaste die zich in de laatste levensfase bevindt, wordt de belasting voor de verzorger vaak zwaar.

 

Helaas blijkt dat nog bij weinig mensen bekend is dat er vrijwilligers beschikbaar zijn. Zij worden niet altijd gevraagd daar, waar zij wel nodig zijn. Bijna 70% van de Nederlanders brengt de laatste levensfase bij voorkeur thuis door, blijkt uit onderzoek. Op dit moment wordt bij ruim 12 % van de niet-acute overlijdens een VPTZ-vrijwilliger ingezet. Bij velen, waar dat misschien ook nodig is, dus nog niet. Uit reacties van nabestaanden die mantelzorger zijn geweest, blijkt dat zij die vrijwillige ondersteuning liefst eerder hadden gekend en ingeschakeld.


Ons uitgangspunt is dat we het belangrijk vinden dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving mogen sterven. Naast de familie of de huisarts en de thuiszorg, kan stichting Eindzorg hen ondersteunen door er wekelijks, zo nodig dagelijks, in huis aanwezig te zijn, gewoon om er te zijn, aandacht voor de zieke te hebben, enige praktische zorg aan te bieden om daardoor de familie te ontlasten.  We nemen een aantal uren van de zorg van de mantelzorger over, zodat die weer even ruimte en tijd heeft voor zichzelf. En dat mag van alles zijn, rusten, sporten, naar de kapper gaan of met vriend(in) even ontspannen. Wij staan in die tussentijd voor de terminale zieke klaar om naar haar/hem te luisteren, kopje thee te zetten, voor te lezen, rust te brengen of wat dan ook wat de zieke graag wenst. Misschien ook er in de nacht te zijn, zodat de naaste eens rustig kan slapen.


Onze vrijwilligers hebben de Introductiecursus VPTZ gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. Veel vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Soms hebben zij zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen.


Onze stichting bestaat uit een bestuur met een medisch adviseur en  beschikt over 11 vrijwilligers en een coördinator. Deze laatste kunt u bereiken via telefoon 0647 14 04 00 voor informatie en/of hulpvraag.


Spreekuur iedere donderdag 13.30 – 14.30 uur in het gebouw van de Zuidzorg.

Onze hulp is kosteloos.

De stichting maakt natuurlijk wel kosten zoals opleiding en reiskosten.

Wanneer u de stichting wilt steunen is een gift altijd welkom.

CBAontwerp