Waar een weg is, daar zijn mensen

Artikel geplaatst in de grenskoerier in  2016


De week van de palliatieve zorg:  Thuis sterven in je eigen buurt

 


Veel mensen (circa 73%) willen liever niet in een ziekenhuis of verpleeghuis sterven, maar thuis,  in hun eigen vertrouwde omgeving.


Door vergrijzing komen er steeds meer sterfgevallen en neemt de behoefte aan palliatieve terminale zorg toe. Zorg die in onze participatiesamenleving door familie, vrienden, naasten en buren kan worden gegeven.


Om deze taak goed te kunnen volhouden en overbelasting te voorkomen, moeten deze mantelzorgers zelf op tijd ondersteuning krijgen.


Bij terminale patiënten kan de zorgtaak van de mantelzorgers onder meer worden verlicht door het inzetten van speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers.


Stichting EINDZORG heeft deze vrijwilligers die samen, met de thuiszorg en huisartsen, zorgen voor de zorg én de begeleiding van terminale patiënten en hun mantelzorgers in de thuissituatie.


Wij vullen de uren aan, die nodig zijn om de 24 uurs zorg rond te krijgen, door “ER TE ZIJN”. Dit kan zowel overdag, in de avond of nacht.


Dankzij onze vrijwilligers kunnen de mantelzorgers van terminale patiënten even op adem komen en zijn ze in staat hun dierbaren in deze laatste levensfase te blijven verzorgen


Wij zijn actief in de gemeente Cranendonck en aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).


Bij de VPTZ zijn circa 200 stichtingen aangesloten. Onze hulp is gratis.


Onze vrijwilligers krijgen een basiscursus waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de zorg rondom het bed, verschillende stervensfasen en communicatieve vaardigheden.


Om deze vaardigheden op peil te houden en te vergroten , vindt jaarlijks bijscholing plaats.


Daarnaast worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd waarin thema’s worden behandeld die aansluiten bij het werk en de behoeftes van onze vrijwilligers. tevens worden in deze bijeenkomsten ervaringen uitgewisseld.


De coördinator participeert actief in onder meer overleggen van de landelijke VPTZ en de samenwerkende Regionale Palliatieve Netwerken.


Voor meer informatie kunt u onze coördinator Ger Damen bellen teefoon 0647 14 04 00.


Spreekuur iedere donderdag  van 13.30  tot 14.30 uur, De Dam 1 (gezonsheidsplein) Budel.Onze hulp is kosteloos.

De stichting maakt natuurlijk wel kosten zoals opleiding en reiskosten.

Wanneer u de stichting wilt steunen is een gift altijd welkom.

CBAontwerp