Waar een weg is, daar zijn mensen

Historie 28 september 2012


De opening/af trap van Stichting EindZorg VPTZ Cranendonck. Na een informeel ontvangst en na het luisteren van De laatste wens van Paul van Vliet.

Een liedje waarin hij vraagt om thuis te mogen sterven in zijn eigen bed. Precies wat Stg. EindZorg mogelijk wil maken voor de inwoners van Cranendonck.

Vroeg de voorzitter Ger Damen, vertegenwoordigers van de thuiszorgorganisaties, huisartsen, de gemeente, St. Paladijn en Patrick Beerten namens B&W en de pastores om een kring te vormen. Doormiddel van het aan elkaar knopen van linten werd zo de noodzakelijke samenwerking die nodig is voor de zorg van de  patiënt staat te symboliseren.

Voorts werden de vrijwilligers voorgesteld die nu nog druk bezig zijn met de cursus, maar deze op 8 oktober afronden, zodat Stichting EindZorg  “Er kan zijn”.8 oktober 2012


De eerste groep vrijwilligers krijgt een certificaat voor het volgen van de Basiscursus Palliatieve Terminale Zorg voor vrijwilligers.

Deze cursus werd verzorgd door opleidingsinstituut CURA.

In totaal bestond de cursus uit 9 bijeenkomsten die als behoorlijk intensief werden ervaren, maar ook verrijkend, leerzaam en inspirerend.

Proficiat Dames! Na het behalen van het certificaat volgt een ronde van persoonlijke gesprekken met de coördinator en de vrijwilliger en krijgt men een vrijwilligersovereenkomst.

Zo is Stichting EindZorg klaar om  “Er te Zijn”  voor de stervende mens en zijn naasten om het mogelijk te maken thuis te sterven in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Onze hulp is kosteloos.

De stichting maakt natuurlijk wel kosten zoals opleiding en reiskosten.

Wanneer u de stichting wilt steunen is een gift altijd welkom.

CBAontwerp