Waar een weg is, daar zijn mensen


Organisatie Onze stichting is een Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg organisatie (VPTZ) en is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ te Amersfoort. (klik op het VPTZ logo voor meer informatie van de landelijke vereniging).De stichting bestaat uit 10 vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden, een voorzitter tevens coördinator, een secretaris en een penningmeester, een medisch adviseur en een vijfde lid.


Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.


Voor de goede uitvoering van haar taken onderhoudt het bestuur functionele contacten met de regionale en landelijke organisaties op het gebied van de vrijwillige terminale zorg.


In onze jaarjournaals wordt verantwoording gegeven over de werkzaamheden en activiteiten van dat jaar.De stichting is bereikbaar per :


Telefoon


E-mail

   

Spreekuur

06 47 14 04 00


info@eindzorg.nl


donderdag  van 13.30  tot 14.30 uur

De Dam 1 (gezondheidsplein) Budel

Onze hulp is kosteloos.

De stichting maakt natuurlijk wel kosten zoals opleiding en reiskosten.

Wanneer u de stichting wilt steunen is een gift altijd welkom.

CBAontwerp