Waar een weg is, daar zijn mensen

VrijwilligersOnze vrijwilligers zijn mensen die, vanuit persoonlijke betrokkenheid zich belangeloos inzetten voor de stervende en zijn/haar naasten.


Alle vrijwilligers van onze stichting zijn speciaal opgeleid voor deze specifieke taken en worden begeleid door de co├Ârdinator en medisch specialist van de stichting.


Als een vrijwilliger bij onze stichting wil komen werken, volgt eerst een kennismakingsgesprek om er achter te komen waarom hij/zij dit werk wil gaan doen. Bij gebleken geschiktheid volgt de vrijwilliger de opleiding. Hierin komen o.a. aan bod:


- communicatievaardigheden

- omgaan met verlies en zingevingsvragen

- terminale zorg


Na afloop krijgt de vrijwilliger een certificaat en wordt nogmaals bekeken of hij /zij geschikt is voor dit specifieke werk.

De vrijwilligers krijgen iedere 3 maanden een korte bijscholing en jaarlijks krijgen de vrijwilligers scholing vanuit het landelijk VPTZ-steunpunt in Amersfoort. Onze vrijwilligers komen maandelijks bij elkaar om hun inzet te bespreken, hun planning te maken voor de komende maand en ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt altijd anoniem vanwege de privacy van onze klanten


Bent u ge├»nteresseerd in het werk als vrijwilliger bij onze stichting? Dan kunt u hier een gesprek aanvragen door het invullen van ons contactformulier.


Onze hulp is kosteloos.

De stichting maakt natuurlijk wel kosten zoals opleiding en reiskosten.

Wanneer u de stichting wilt steunen is een gift altijd welkom.

CBAontwerp