Organisatie

Organisatie

VPTZ staat voor  Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Stg. EindZorg bestaat uit een 10-tal vrijwilligers en een  bestuur, allen onbezoldigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op uitvoering daarvan.

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt van de stichting en verantwoordelijk voor praktistische uitvoering van de doelstellingen, zoals coördineren van inzetten en begeleiden van vrijwilligers. Ze staan in contact met diverse  regionale en landelijke organisaties op gebied van de palliatieve zorg om op de hoogte te blijven van alle actuele

ontwikkelingen terminale.

Stichting EindZorg VPTZ Cranendonk is aangesloten bij VPTZ Nederland, zij is de koepelorganisatie voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. Door het lidmaatschap kunnen wij ook gebruik maken van de subsidieregeling van het Ministerie van VWS.

Voor meer informatie klik op afbeelding hieronder.

Zie ook de volgende verwante organisaties   (druk op het logo)