Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn geen zorg professionals, maar mensen

die vanuit persoonlijke betrokkenheid zich belangeloos inzetten voor mensen in de laatste levensfase.

 

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is “er zijn” door tijd, aandacht en ondersteuning te bieden aan de patiënt als wel de mantelzorger. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar bieden b.v. hulp bij persoonlijke verzorging, een luisterend oor,  lezen of waken, zijn (tijdelijke) plaatsvervangend van mantelzorger.

Onze vrijwilligers komen maandelijks bijeen om ervarigen uit te wisselen en ter ondersteuning van elkaar, alsmede bekwaamheidsbevordering. We hanteren een geheimhoudingsplicht en houden ons aan privacy-regels. Als vrijwilliger krijg je na een goed kennismakeing een training, waar voor je een cetrificaat ontvangt en we begeleiden je bij de inzetten.

 

Bent u geïntresseerd om vrijwilliger te worden?

Neem dan a.u.b. contact met ons op.

Telefonisch  0647 140 400   of via E-mail inzet@eindzorg.nl  of via het contactformulier.